Grupper

HV-korpset

Mosjøen Hornmusikk er fast HV-korps for HV-14, og opptrer ved slike spilleoppdrag i forsvarets permuniform. HV-korpset har en del faste spilleoppdrag (8., 16. og 17. mai), og ellers etter forespørsel fra Heimevernet.

Knut sine høner

En aktiv messingkvintett bestående av folk fra korpsets egne rekker. Kvintetten tar spilleoppdrag ved små og store arrangementer.

Byspilloktetten

Fast gruppe (oktett) fra korpset som opptrer i forbindelse med byspillet i Mosjøen, kledd i autentiske, gamle uniformer.

Tuba-ensemblet

Tubaistene og barytonistene i hornmusikken tar timer sammen i kulturskolen, og opptrer gjerne med “tung musikk” ved forskjellige musikalske settinger.