Grupper

HV-korpset
Mosjøen Hornmusikk er fast HV-korps for HV-14, og opptrer ved slike spilleoppdrag i forsvarets permuniform. HV-korpset har en del faste spilleoppdrag (8., 16. og 17. mai), og ellers etter forespørsel fra Heimevernet.

Historisk:

Saksofonensemble
En gruppe saksofonister som tok timer og spilte sammen ved ulike anledniger. Bisto også ved eksamener ved musikklinjen i Mosjøen.

Knut sine høner
En messingkvintett bestående av folk fra korpsets egne rekker. Kvintetten tok spilleoppdrag ved små og store arrangementer.

Byspilloktetten
Dette var en fast gruppe (oktett) fra korpset som opptredde i forbindelse med byspillet i Mosjøen, kledd i autentiske, gamle uniformer.

Tuba-ensemblet
Tubaistene og barytonistene i hornmusikken tok timer sammen i kulturskolen, og opptrådde gjerne med “tung musikk” ved forskjellige musikalske settinger.