Historie

Historie
Mosjøen Hornmusikk er et av Norges eldste korps, og har dermed lange tradisjoner innenfor musikklivet i Mosjøen og på Helgeland.Mosjøen Hornmusikk er det fjerde eldste korpset i Norge. Korpset ble stiftet 1880 og har med unntak av et kort opphold under krigen vært aktive i musikklivet i Mosjøen siden. Dirigent har siden 1983 vært Trond Indergård.

For å finne den egentlige årsak til at korpset ble stiftet, må man gå helt tilbake til 1879. Kontorist og amatørmusiker Hans Johan Aas kom til Mosjøen fra Levanger for å jobbe hos en handelsmann. Utover vinteren 1880 følte han et stadig sterkere savn etter å kunne dyrke sin tidligere hobby, musikken. Tanker ble snart til handling, og 17. mai 1880 sørget fire av byens borgere for at Mosjøen fikk en musikalsk ramme rundt feiringen av nasjonaldagen. Hans J. Aas, urmaker Peder Klæboe, tollbetjent Johan J. Krantz og boktrykker Nestaas hadde dermed lagt grunnlaget for Mosjøen Hornmusikk.

Utover i 1880-åra stilte tollbetjent Krantz kontoret sitt til disposisjon som øvingslokale. For å holde det hele i gang måtte de spleise på instrumenter og noter. Etter hvert strømmet flere medlemmer til, og korpset ble stadig mer populært. I 1885 var pågangen så stor at man måtte dele korpset i to. “Håndverkerlagets Musikk” ble dannet, og besto av både blåsere og strykere.I flere år hadde det ikke vært noen fast form over 17.mai-feiringen i byen, og arrangementet ble ofte overtatt av Mosjøen Hornmusikk i samarbeid med Mosjøen Skytterlag, som også var en av de store foreninger.

Så kom året 1905, og den sterke nasjonale bølgen etter unionsoppløsningen førte til en rik tid for hornmusikken. Med musikkfürer Evensen i spissen ble det sørget for et virkelig stort arrangement på nasjonaldagen.

1920-årene var en rolig tid for hornmusikken. Det ble dannet et internt strykeorkester i 1927, men dette ble oppløst noen år seinere. 50-årsjubileet ble behørig markert i 1931 – ett år forsinket. Feiringen foregikk på Ungdomslokalet med konsert, festmiddag og påfølgende festlig samvær.

Den første turen man vet at korpset foretok seg utenfor distriktet, gikk til Brønnøysund 28. mai 1919. Korpset fikk gratis tur utover bekostet av losjen.

Utover i 30-åra opplevde hornmusikken en ny “depresjonsperiode”. Medlemstallet sank til 15, så til 11, og det var stort fravær på øvingskveldene. Etter et korpsstevne på Mo i 1936 skjedde det lite i korpset fram til virksomheten ble lagt ned 3. april 1940 – bare seks dager før 2. verdenskrig brøt ut.

På et møte hos Harald Strand 11. januar 1944 ble det bestemt at “musikken skulle prøve med øvelser en tid framover for fornøyelsens skyld”. Det lå vel kanskje en tanke bak at de skulle være i trim til den store frigjøringsdagen som de fleste da skjønte måttekomme. Øvelsene måtte foregå på en slik måte at ikke tyskerne fikk høre hva som foregikk, for hvis de ble oppdaget kunne de risikere å måtte spille til nazifestligheter.Jakob Hamarheim som var maskinist på Vefsn Meieri, fikk ordnet med øvingsrom, og i pausene var medlemmene så smått og forsynte seg med en fløteskvett eller to fra meieriets spann. En av de første marsjene som korpset da øvde inn, var “Den Norske Løve” av Oscar Borg. På den tida var det malermester Aksel Gudmundsen som dirigerte korpset.

I 1950 overtok Bjarne Moe som dirigent av Mosjøen Hornmusikk. Under hans ledelse hadde korpset framgang musikalsk, og repertoaret ble fornyet. Han dirigerte korpset i 12 år.

Etter et år under ledelse av lærer Leiv Nes overtok baker Hartvig Engstad korpset i 1964. Under Engstads dirigentperiode – som varte fram til 1970 – begynte man for alvor å merke det gode arbeidet som ble lagt ned i skolekorpsene. Mosjøen Hornmusikk fikk stor pågang av flinke ungdommer som hadde lyst til å begynne i voksenkorpset.I denne perioden begynte også de første jentene å spille i Mosjøen Hornmusikk. Den aller første heter Lisbet Støver Nilsen, nå Iversen. Hun begynte i 1961/62 og hun spilte tenorhorn.

Etter Engstad overtok Arne Bjørn Stokland taktstokken fram til 1977. Dette ble en god periode i korpsets historie. Da Stokland flyttet til Nesna fikk korpset store problemer. Det hele løste seg imidlertid da Sjalg Wika i 1978 sa seg villig til å dirigere korpset til over 100-årsjubileet.

Sjalg Wika fortsatte til Trond Indergård overtok i 1983. Trond er den som har holdt ut lengst, hele 39 år, med unntak av sesongen 1984/85 da han hadde permisjon. Vikar denne sesongen var Stein Baasland.

Konserter
Mosjøen Hornmusikk har i alle år vært aktiv på konsertfronten, med både høst- og vårkonserter. I tillegg har korpset deltatt på alle nyttårskonserter i regi av Vefsn Sang- og Musikkråd (nå Vefsn Musikkråd) så lenge disse har vært arrangert.

På 70/80-tallet ble korpset invitert til Korgen hornmusikk for konsert og sosialt samvær. Samarbeid med Hattfjelldal skolekorps var også en tradisjon i en del år.

I 1996 ble høstkonserten erstattet med den første adventkonserten som da naturlig ble holdt første søndag i advent.

Mosjøen hornmusikk deltar hver høst på «Den store korpskonserten» i regi av Mosjøen Skolekorps og på Mosjøen Mannskor sin Høstkonsert. I mai/juni har korpset også hatt parkkonserter i den flotte byparken.

Mange av konsertene som korpset har stått for har vært med kjente solister og gjestekorps.

I tillegg til mange fantastiske lokale helter, nevner vi i fleng; Tore Johansen, Brass Brothers, Ole Edvard Antonsen, Bjørn Andor Drage, Didrik Solli Tangen, Emil Solli Tangen, Elisabet Andreassen, Forsvarets Musikkorps Nord-Norge.

Korpset har siden 1989 vært pådrivere og arrangør av større musikkprosjekter som Elvis still Alive, Norwegian Wood (Beatles), Beatles Apart, Kjærlighet i Vinterland, Made in England (Elton John), Abba, With A Little Help From My Frends, James Bond, Back To The 80’s (høydepunkter fra tidligere konsertoppsetninger), Fields Of Gold, Fra New Orleans til Mosjøen. 

Alle har vært publikumssuksesser! Konsertene har vært sammen med sangsolister og band. Starten var et samarbeid med Vefsn Skolekorps. Mosjøen mannskor har også vært gode medspillere. I tillegg har det vært et uvurderlig samarbeid med Vefsn folkehøgskole.

Turer og stevner
Korpset har i mange år deltatt på Helgeland Musikkrets sine stevner som har vært arrangert av medlemskorpsene rundt om på hele Helgeland. Mosjøen hornmusikk har derfor flere ganger også vært arrangør av musikkstevner. Blant annet i jubileumsårene1980, 1990 og i år 2000.

I 1980 dro korpset også på tur til Vasa i Finland etter at all feiring av jubileet var unnagjort. En opplevelsesrik tur som fristet til gjentakelse. Derfor ble også neste års sesongavslutning tur til Vasa.Etter hvert ble også Umeå i Sverige reisemål. 

I 1985 ble korpset invitert til å delta som gjester på Salten Krets sitt musikkstevne som ble arrangert i Skellefteå i Sverige. Mosjøen hornmusikk har også reist på tur til Odense i Danmark sammen med Vefsn skolekorps.

Brønnøysund Musikkorps (BMK) har siden 1986 (annet hvert år) arrangert Torghattestivalen. Denne har Mosjøen Hornmusikk vært så heldige å få delta på noen ganger. En flott opplevelse, både musikalsk og sosialt, sammen med 600 musikanter fra flere kanter av landet.

Deltakelse på kretsens årlige musikkstevner ble etter hvert færre for Mosjøen Hornmusikk, medlemmene syntes det var mer givende og sosialt med turer på kysten av Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Trøndelag. Korpset har spilt mange plasser rundt om til glede for det lokale publikum på den ytterste «nøgne ø». Vi har spilt til brudepar (Austrått-borgen), konfirmasjon (Brasøy), bursdagsfeiring (Fosen). Samt ved mang en solnedgang. 

På tur i Meløy i 2011, fikk korpset gleden av å spille for NRKs «Hurtigruta minutt for minutt» da båten anløp Ørnes. I 1997 arrangerte Stein Ivar Mortensen «Ut Mot Havet» (E.F. Bræin) for 3 barytoner og tuba. Denne er med på alle turer langs kysten.

I forbindelse med noen av de store prosjektkonsertene, har Mosjøen hornmusikk tatt turen over grensen til Hemavan for øving og skikjøring. 

To mindre ensembler fra korpset, med utspring fra messingkvintetten Knut Sine Høner, deltok også på Polarjazz i Longyearbyen i 2009.

Advent og Jul
Sammen med Frelsesarmeen og Vefsn kommune har Mosjøen hornmusikk stått for julegrantenning på torget i mange år. Etter hvert ble arrangementet på torget overtatt av Mosjøen Næringsforening. Korpset er fortsatt med, men rammen rundt har endret seg noe.

Fra slutten av 70-tallet og fram til midten av 90-tallet hadde Mosjøen hornmusikk eget arrangement i aulaen ved MVS like etter at grana på torget var tent. Der ble det gang rundt treet, salg av kaffe, brus og kaker. Korpset spilte julesanger, men også litt annen musikk sto på programmet. Ei fin adventsstund for små og store som ga inntekter i kassa. Det var alltid godt oppmøte på dette arrangementet.

I 1996 ble første adventkonsert i Dolstad kirke arrangert. Adventkonserten har siden vært en fin tradisjon for både korpset og publikum, noen kommer igjen år etter år for å få den gode følelsen i inngangen til advent og jul. Repertoaret består av ordinære julesanger samt musikk som er tilpasset denne type konsert. Fra starten og i mange år var Marit Selbæk fast sangsolist sammen med korpset. Etter hvert har flere ungdommer fått prøve seg som solister, da er musikklinja ved MVS og elever fra Vefsn folkehøgskole gode å ha.

Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere!

I tillegg til mindre ensembler har også medlemmer fra egne rekker vært solister på sitt instrument.

Et annet arrangement som Mosjøen hornmusikk sto for var 2.juledagsfest på Kippermoen idrettshus. Dette startet på slutten av 70-tallet og var et tiltak som ga gode inntekter i mange år. Det var en stor jobb for de av medlemmene som sto for både billettsalg og tilbereding av maten som ble servert. Etter hvert ble også dette arrangementet historie, korpset fikk andre muligheter for inntekter.

Nissespilling for butikkene rundt om i byen har også blitt en fin tradisjon i desember, julemusikk for kundene og noe inntekt for korpset. 

En liten gruppe av korpsmedlemmene spiller også for HV14 sin kirkeparade i Drevja kirke i desember.

HV 14 - ved oberstløytnant Tore Kulsli – tok i 1996 kontakt i forbindelse med 50-års jubileet for Heimevernet. Han ønsket at Mosjøen hornmusikk kunne stille som Heimevernskorps. Det ble inngått avtale om samarbeid som i tillegg til å benytte korpset i spilleoppdrag også ga en bedre økonomisk trygghet for Mosjøen hornmusikk.(se eget kapittel om dette samarbeidet)

Dugnader og andre aktiviteter
For å spe på med inntekter har medlemmene alltid vært god på dugnadsinnsats; kaffesalg i Mosåsen, vindusvask for banken, flyttesjau og rundvask av hus/hytter, vakter i tilknytning til små og store arrangement i byen.

I 1982 ble det prøvd med «Vinn et korps» for om mulig å få noen støttemedlemmer for å styrke økonomien, men dette ble ingen suksess!

Mange av medlemmene har tatt spilletimer gjennom Vefsn kulturskole for å bli bedre på eget instrument. Dette har gjort sitt til at små ensembler som messingkvintetten Knut sine Høner, Byspill-oktetten, Tuba/baryton-gruppa og Saksofon-gruppa har spilt eget stoff i tilknytning til korpsets konserter. 

Noen av medlemmene har deltatt på kurs i regi av NMF. Noen har deltatt som støttespillere i andre korps/orkester.Noen har vært med på Norsk Musikkforlags innspilling av demo-CD for utgivelse av nye noter. Noen medlemmer har deltatt i sommerkorps i regi av VSMR. Mosjøen hornmusikk har også vært øvingskorps på masterclass for dirigenter i regi av NMF.

At Mosjøen Hornmusikk er godt synlige i kulturlivet i Vefsn, har også resultert i tildeling av Vefsn Kommunes kulturpris for 2009.

Medlemstallet har variert noe gjennom tiden, men det har alltid vært en høvelig god besetning på mellom 25 og 45 medlemmer fordelt på instrumentgruppene. Mer enn 60 år etter at den første jenta begynte i korpset, er det i dag stor overvekt av jenter.

Noen av medlemmene som startet allerede på slutten av 70-tallet er fortsatt aktive medlemmer. Det er et godt bevis på at det er en artig og givende hobby. Heldigvis kommer det også påfyll av nye medlemmer. Dette takket være god jobbing i skolekorpsene og på regionsnivå, både med sommermusikkskole, Nordland Janitsjar og Vefsn kulturskole.

Mosjøen hornmusikks trofaste dirigent i 39 år, Trond Indergård, valgte å si opp sitt engasjement etter avsluttet sesong 2021/2022. En stor takk til ham for innsatsen gjennom mange år. 

Korpset var heldig og fikk ganske fort avtale med ny dirigent. Fra august 2022 er det Jøran Hatten som har det musikalske ansvaret. Forhåpentlig vis i mange år framover.

Trond Indergård fikk tildelt Vefsn kommunes Kulturpris for 2018 for sitt store engasjement både i Mosjøen hornmusikk og i kulturlivet ellers i kommunen gjennom mange år.

På grunn av renovering av musikkloftet på Mosjøskolen, korpsets faste øvingslokale, ble det mindre plass til oppbevaring av hornmusikkens eiendeler. I 1995 ble derfor noen gamle instrumenter og uniformer, samt noter og protokoller, levert til Vefsn Museum.

Nå skriver vi mars 2023 og Mosjøen hornmusikk øver for tiden på musikk til vårens program. Først for å delta på Vefsn- og Mosjøen skolekorps sin felles jubileumskonsert, og så til egen vårkonsert. Det er heller ikke lenge til maidagene. I juni er det tur til York i England med mye spilling på programmet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS