Historie

Mosjøen Hornmusikk er et av Norges eldste korps, og har dermed lange tradisjoner innenfor musikklivet i Mosjøen og på Helgeland.

Mosjøen Hornmusikk er det fjerde eldste korpset i Norge. Korpset ble stiftet 1880 og har med unntak av et kort opphold under krigen vært aktive i musikklivet i Mosjøen siden. Dirigent har siden 1983 vært Trond Indergård.

For å finne den egentlige årsak til at korpset ble stiftet, må man gå helt tilbake til 1879. Kontorist og amatørmusiker Hans Johan Aas kom til Mosjøen fra Levanger for å jobbe hos en handelsmann. Utover vinteren 1880 følte han et stadig sterkere savn etter å kunne dyrke sin tidligere hobby, musikken. Tanker ble snart til handling, og 17. mai 1880 sørget fire av byens borgere for at Mosjøen fikk en musikalsk ramme rundt feiringen av nasjonaldagen. Hans J. Aas, urmaker Peder Klæboe, tollbetjent Johan J. Krantz og boktrykker Nestaas hadde dermed lagt grunnlaget for Mosjøen Hornmusikk.

Utover i 1880-åra stilte tollbetjent Krantz kontoret sitt til disposisjon som øvingslokale. For å holde det hele i gang måtte de spleise på instrumenter og noter. Etter hvert strømmet flere medlemmer til, og korpset ble stadig mer populært. I 1885 var pågangen så stor at man måtte dele korpset i to. “Håndverkerlagets Musikk” ble dannet, og besto av både blåsere og strykere.

I flere år hadde det ikke vært noen fast form over 17.mai-feiringen i byen, og arrangementet ble ofte overtatt av Mosjøen Hornmusikk i samarbeid med Mosjøen Skytterlag, som også var en av de store foreninger.

Så kom året 1905, og den sterke nasjonale bølgen etter unionsoppløsningen førte til en rik tid for hornmusikken. Med musikkfürer Evensen i spissen ble det sørget for et virkelig stort arrangement på nasjonaldagen.

1920-årene var en rolig tid for horn50-åmusikken. Det ble dannet et internt strykeorkester i 1927, men dette ble oppløst noen år seinere. 50årsjubileet ble behørig markert i 1931 – ett år forsinket. Feiringen foregikk på Ungdomslokalet med konsert, festmiddag og påfølgende festlig samvær.

Den første turen man vet at korpset foretok seg utenfor distriktet, gikk til Brønnøysund 28. mai 1919. Korpset fikk gratis tur utover bekostet av losjen.

Utover i 30-åra opplevde hornmusikken en ny “depresjonsperiode”. Medlemstallet sank til 15, så til 11, og det var stort fravær på øvingskveldene. Etter et korpsstevne på Mo i 1936 skjedde det lite i korpset fram til virksomheten ble lagt ned 3. april 1940 – bare seks dager før 2. verdenskrig brøt ut.

På et møte hos Harald Strand 11. januar 1944 ble det bestemt at “musikken skulle prøve med øvelser en tid framover for fornøyelsens skyld”. Det lå vel kanskje en tanke bak at de skulle være i trim til den store frigjøringsdagen som de fleste da skjønte måtte komme. Øvelsene måtte foregå på en slik måte at ikke tyskerne fikk høre hva som foregikk, for hvis de ble oppdaget kunne de risikere å måtte spille til nazifestligheter.

Jakob Hamarheim som var maskinist på Vefsn Meieri, fikk ordnet med øvingsrom, og i pausene var medlemmene så smått og forsynte seg med en fløteskvett eller to fra meieriets spann. En av de første marsjene som korpset da øvde inn, var “Den Norske Løve” av Oscar Borg. På den tida var det malermester Aksel Gudmundsen som dirigerte korpset.

1950 overtok Bjarne Moe som dirigent av Mosjøen Hornmusikk. Under hans ledelse hadde korpset framgang musikalsk, og repertoaret ble fornyet. Han dirigerte korpset i 12 år.

Etter et år under ledelse av lærer Leiv Nes overtok baker Hartvig Engstad korpset i 1964. Under Engstads dirigentperiode – som varte fram til 1970 – begynte man for alvor å merke det gode arbeidet som ble lagt ned i skolekorpsene. Mosjøen Hornmusikk fikk stor pågang av flinke ungdommer som hadde lyst til å begynne i voksenkorpset.

I denne perioden begynte også de første jentene å spille i Mosjøen Hornmusikk. Den aller første heter Lisbet Støver Nilsen, nå Iversen. Hun begynte i 1961/62 og hun spilte tenorhorn.

Etter Engstad overtok Arne Bjørn Stokland taktstokken fram til 1977. Dette ble en god periode i korpsets historie. Da Stokland flyttet til Nesna fikk korpset store problemer. Det hele løste seg imidlertid da Sjalg Wika i 1978 sa seg villig til å dirigere korpset til over 100-årsjubileet. Han fortsatte til korpsets nåværende dirigent, Trond Indergaard, overtok i 1983.

I jubileumsåret 2000 talte Mosjøen Hornmusikk 46 medlemmer. Jubileumet ble feiret med å arrangere kretsstevne og jubileumskonsert med solist Ole Edvard Antonsen og Bjørn Andor Drage, en konsert som fylte Dolstad kirke.

Korpset har de siste 25 årene vært pådrivere og arrangør av større musikkprosjekter som “Elvis still Alive”, “Norwegian Wood” (Beatles), “Beatles Apart”, “Kjærlighet i Vinterland”, “Made in England” (Elton John), “Abba” og “With A Little Help From My Friends”, “Back To The 80’s” (høydepunkter fra tidligere konsertoppsetninger). Alle har vært publikumssuksesser!

I hele 2005 feilret Mosjøen Hornmusikk 125-årsjubileumet med konserter og andre arrangementer.

Mosjøen Hornmusikk ser lyst på framtiden, og planlegger stadig nye prosjekter. – Og prosjekter har det vært, og prosjekter blir det. Til glede for både publikum og musikere.

2011 ser Mosjøen Hornmusikk fremdeles lyst på framtida. Korpset teller 42 medlemmer og har ei allminnelig god besetning. Det er mange trofaste, ivrige voksne medlemmer og etterhvert også flere unge som finner veien til korpset igjen. Dette takket være god jobbing i skolekorpsene og på regionsnivå, både med sommermusikkskole og Nordland Janitsjar og kulturskolen. Og dirigenten vår, Trond Indergård, er trofast som få. Heldigvis. Korpset har en dyktig dirigent.

I dag, 50 år etter at den første jenta starta i MH, er det flest jenter i korpset. Korpset har mange gode spilletradisjoner; store samarbeidsprosjekter og små arrangement, deltaking på Den store korpskonserten i regi av Mosjøen Skolekorps og på Mosjøen Mannskor sin Høstkonsert. Vi har mange spilleoppdrag som Heimevernkorps, Parkkonsert i den flotte byparken i Mosjøen, adventkonsert i Dolstad kirke, nissespilling, øvingskorps på masterclass for dirigenter i regi av Norges Musikkorps Forbund osv.

Mosjøen Hornmusikk har årlige turer langs Nordlandslysten – fra Sømna i sør til Melbu i nord. Her er det mange som har fått gleden av å høre mye god musikk på de mest utrolige konsertstedene. At Mosjøen Hornmusikk er godt synlige i kulturlivet i Vefsn, har også resultert i tildeling av Vefsn Kommunes kulturpris i 2010.