HV-korpset

HV-korpset HV14 - Mosjøen hornmusikk

Våren 1996 ble Mosjøen hornmusikk, ved styreleder Knut Sæterstad, kontaktet av sjef HV 14, oberstløytnant Tore Kulsli. Han ville svært gjerne ha et korps i HVs uniformer til markeringen av HVs 50 årsjubileum. Jubileet skulle markeres 6.desember samme år. Samtidig så han for seg at dette kunne bli et fast samarbeid. Hornmusikken skulle fakturere HV etter hver spilling.

Videre prosedyre var at dette måtte diskuteres i hornmusikken. Hver enkelt musiker måtte skrive under en kontrakt med HV. Dette var frivillig så hver enkelt kunne reservere seg. Etter grundig diskusjoner i korpset, var alle positive. Selv noen få skeptikere stilte seg positive til slutt. Kontakten med Oblt Kulsli ble ivaretatt av styreleder Knut Sæterstad og dirigent Trond Indergård.

Det eksisterte to HV korps på denne tiden, ett i Oslo og ett i Sarpsborg. Det skulle vise seg at sjefen for forsvarets musikk ikke var begeistret for et nytt korps. Han mente at det ikke skulle opprettes nye korps, men Kulsli sto på sitt. HV 14 hadde nok uniformer til hornmusikken, det eneste vi trengte å få fra forsvarets musikk, var harper for å ha på uniformene. Etter en del fram og tilbake løste dette seg. Ikke uten at Kulsli måtte bruke «utestemme» og store ord.

Høsten ble brukt til uniformering. HV 14 hadde depot på Skjervengan leir og dit dro vi for å bli oppkledd i forsvarets permuniform. Noen syntes de ble kjempefine, mens andre ikke følte seg komfortable i denne uniformen. Uniformen var standard sydd noe ikke alle kropper er, men alle fikk uniform, og vi så flotte og stramme ut ved jubileet.

6.desember spilte vi for første gang som HV-korps. Distriktssjef Tore Kulsli var tydeligvis stolt da han kunne presentere HV-korpset, HV 14.

Korpset hadde mange spilleoppdrag under Kulsli. Han benyttet korpset ved mange møter og samlinger på Drevjamoen leir. Vi spilte i både A og B messa samt brakke 64, kalt «kjerka».

Drevjamoen ble og brukt som lokasjon for korpsets seminarer de første årene under Kulsli og Kapskarmo. Der hadde vi god forpleining med ypperlige boforhold.

Samarbeid med senere sjefer har vært varierende. Under Lars Kapskarmos sjefstid er særlig tre begivenheter å trekke fram.
 • Parade ved HM Kongens besøk på Tjøtta 22 juni 1999. Her stilte korpset opp ved kransenedleggelser ved Tjøtta krigskirkegård. Hoffets representant uttrykte anerkjennelse for Heimevernets innsats.
 • Korpsets dirigent ble i forkant av seremoniene på Tjøtta beskikket til Musikkløytnant.
 • Korpset representerte i to grupper under åpning og premieseremonier ved Landsskytterstevnet i Bodø 2001. Messingkvintett ved åpning og messingkvartett ved premieseremonier. Fanfare ble komponert av dirigenten Lt Trond Indergård. Stor oppmerksomhet!

 • Åpning av den nyrestaurerte Oladalsdhytta 09.06.04. Korpset ble spurt om å delta med musikk inne ved hytta. Det ble en marsj på ca 8 km innover Skjørlegda-dalføret før vi kunne spille inne ved hytta, og de fleste bar sine egne instrumenter! De største instrumentene ble fraktet fram og tilbake med helikopter. En flott opplevelse.
I 2011, Oblt Fransson var sjef, reiste hornmusikken på sin årlige vårtur, denne gang til Meløy kommune. Vi reiste da som HV korps. NRK sendte disse dagene «Hurtigruten minutt for minutt», et program som hadde en stor seerskare. Dagen før hurtigruten kom til Ørnes ble korpset forespurt om å delta med spilling på kaia i Ørnes. Korpset høstet mye ros for sin framtreden på kaia.

I 2000 fikk korpset nye uniformer. Da ble permuniformene byttet ut med M98, og uniformsbyttet ble godt mottatt. Dette var uniformer som både var bedre å spille i og marsjere i, kort sagt, musikerne følte seg mer vel.

Per i dag er uniformene i ferd med et nytt bytte, men det ser ut til å dra ut i tid til alle har fått nye uniformer.

I løpet av årene 1996 – 2024 har korpset tjenestegjort under 6 sjefer. Dette er
 • Oberstløytnant Tore Kulsli (august 1986-desember 1998).
 • Oberstløytnant Lars Kapskarmo (desember 1998-desember 2004).
 • Oberstløytnant Jan Erik Fransson (august 2005-2011)
 • Oberstløytnant Ove M Ranum (2012-2017)
 • Oberstløytnant Bengt Henriksen (2017-2022)
 • Oberstløytnant Finn Ola Helleberg (2022-


I tillegg har det vært to midlertidige sjefer:
 • Major Magne Larsen fra desember 2004 til august 2005.
 • Oberstløytnant Tor Edvard Aal fra august 2011 til august 2012.

Per i dag har korpset faste spillinger som vi mottar honorar for. Det er:
 • 8.mai frigjøring- og veterandag, spilling ved bautaen på Dolstad
 • 17.mai grunnlovsdag, spilling ved bautaen på Dolstad, frokost på Fru Haugans hotell.
 • Desember, Kirkeparade i Drevja kirke

Korpset kan ta på seg spilleoppdrag utenom dette, men da må det passe inn med korpsets aktiviteter og ev tilgjengelighet.
Samarbeidet mellom HV 14 og Mosjøen hornmusikk/HV korpset HV 14 blir ivaretatt av årlig samarbeidsmøte mellom korpset og HV 14.


,

Søk
Driftes av Styreportalen AS