Organisering


Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret, undergrupper og prosjektgrupper i korpset.
Korpsets vedtekter, uniformsreglement og beredskapsplan ligger under fanen organisering.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av korpset, både når det gjelder praktiske ting og økonomi.
Nåværende styre i Mosjøen hornmusikk ble valgt på årsmøtet i februar 2023 og består av følgende personer:
Leder Ellen Ongkiehong
Nestleder Berit Kristensen
Kasserer Anita Martinsen
Styremedlem Tove Slettbakk
Styremedlem Siri Fredrikke Amundsen
Varamedlem Bjørg Rossvold

Musikkutvalg

Jøran Hatten (dirigent - automatisk medlem), Elin Mosås,  Knut Sæterstad og Bodil Nystad (valgt for 1 år)

Uniformskomité

Tove Danielsen og Helén Bjørsvik Karlsen (valgt for 1 år)

Materialforvaltere

Knut Sæterstad og Robert Brandsnes (valgt for 1 år)

Valgkomité

Helén Bjørsvik Karlsen og Rune Hatten

Revisorer

Frode Stifjell og Ann Karin Bach (valgt for 1 år)

Beredskapsorganisasjon

Fra styret

Turkomitè for 2023

Bente Svendsen, Tove Slettbakk og Bodil Nystad
Søk
Driftes av Styreportalen AS