Organisering

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret, undergrupper og prosjektgrupper i korpset.
Korpsets vedtekter,uniformsreglement og beredskapsplan ligger under fanen organisering.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av korpset, både når det gjelder praktiske ting og økonomi.
Nåværende styre i Mosjøen hornmusikk ble valgt på årsmøtet i februar 2023 og består av følgende personer:

Leder:            Ellen Ongkiehong
Nestleder:     Siri Fredrikke Amundsen
Kasserer:       Anita Martinsen
Styremedlem: Tove Slettbakk
Styremedlem: Marius Fellingfors
Varamedlem:  Bente Svendsen

Musikkutvalg

Jøran Hatten (dirigent – automatisk medlem), Elin Mosås,  Knut Sæterstad og Bodil Nystad

Uniformskomité

Tove Danielsen og Helén Bjørsvik Karlsen

Materialforvaltere

Knut Sæterstad og Robert Brandsnes

Valgkomité

Helén Bjørsvik Karlsen og Rune Hatten

Revisorer

Frode Stifjell og Ann Karin Bach

Beredskapsorganisasjon

Styret

Turkomitè for 2023:

Bente Svendsen, Tove Slettbakk og Bodil Nystad