Organisering

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret, undergrupper og prosjektgrupper i korpset.
Korpsets vedtekter,uniformsreglement og beredskapsplan ligger under fanen organisering.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av korpset, både når det gjelder praktiske ting og økonomi.
Nåværende styre i Mosjøen hornmusikk ble valgt på årsmøtet i 25. februar 2020
og består av følgende personer:

Leder:            Ellen Ongkiehong (på valg i 2021)
Nestleder:      Raina Strøm (på valg i 2021)
Kasserer:       Anita Martinsen (på valg i 2022)
Styremedlem: Bjørg Rossvoll (på valg i 2022)
Styremedlem: Tove Slettbakk (på valg i 2021)
Varamedlem:  Berit Ulvin Halvorsen (på valg i 2022)

Musikkutvalg

Trond Indergård (dirigent – automatisk medlem), Elin Mosås,  Knut Sæterstad og Bodil Nystad (valgt for 1 år)

Uniformskomité

Tove Danielsen og Helen Karlsen (valgt for 1 år)

Materialforvaltere

Bjarne Nilsskog og Knut Sæterstad (Valgt for 1 år)

Valgkomité

Berit Luktvassli og Helen Karlsen (valgt for 1 år)

Revisorer

Frode Stifjell og Ann Karin Bach (valgt for 1 år)

Beredskapsorganisasjon

Robert Brandsnes og Jan Tore Sæterstad

Turkomitè for 2020:

Bente Svendsen, Kitty Holen, Tove Slettbakk og Bodil Nystad