Priser

Kontingent - Mosjøen hornmusikk

Kontingent (inkl. forsikring) pr. år:
Voksne kr 2.000,-
Skoleungdom kr 500,-

For mer informasjon, se vedtekter under "organisering".Søk
Driftes av Styreportalen AS